Často kladené otázky


Je můj účet svázaný pouze s jednou firmou?

Váše registrace (email) může obsahovat více firem. Můžete do Vámi založených firem dát přístup dalším lidem. Jejich práva řídí zakladatel firmy.

Musí firma odesílající zboží mít vlatní sklad?

Každá Vámi registrovaná firma může mít žádný, jeden nebo více skladů. Zboží můžete evidovat u jedné firmy, která je fakticky vlastní. Prodávat (expedovat) můžete i z jiných firem, které nemají vlastní sklad, ale mohou využívat skladu centrálního. Ve skladech vedeme skladové zásoby. A to hlavně váhu, název produktu, PLU. Můžeme také evidovat ceny pořízení a ve statistice uvidíte výnosy a marže jednotlivých produktů.

Jak je vedené skladové hospodářství?

Vedeme sklad produktů, které můžete rozdělit do různých kategorií pro lepší přehledost. Evidujeme cenu pořízení zboží průměrnou cenou. Evidujeme pro Vás cenu poslední nákupní, průměrnou nákupní a celkovou cenu všech kusů každého produktu atd. Každý pohyb je evidován dokladem svázaným s příjmem, výdejem (a expedicí) a nebo inventurou.